Vikingar

 

Välkommen
Ett försök till en släktsaga i 20 generationer, som startar i Jämtland på 1600-talet, och som slutar i vikingatiden på 900-talet. Vad kan hänföras till bara saga och vad är verklighet i dessa mina anor ?
Jag har valt att kalla den här presentationen för en släktsaga, då flera av mina anor i denna saga är osäkra. Det beror på att källmaterialet varit begränsat till de källor jag förtecknat nedan, och dom har inte alltid varit samstämmiga. Flera av anorna ska du alltså betrakta som rena teorier. Observera också att många av personernas levnadstid bara bygger på min egen beräkning av årtalen. Det kan innebära att såväl födelse- som dödsår kan slå fel på många år. För att använda skidskyttespråk så förekommer det nog en del bra träffar i sagan, men det kan nog bli straffrundor också !
Sagan startar med Britta Persdotter, 1609-1666 (hennes mor Britta Mårtensdotter är dotter till Martinus Laurentti), som var född i Hov, Hackås, Jämtland, (Skanke-ätten). Britta levde som gift bondhustru i Oldberg, Näs socken, som är en av grannsocknarna till Hackås. Sagan omfattar Brittas anfäder i 20 generationer, och vi har då kommit ned till vikingatiden på 900-talet. Anfäderna fanns i Jämtland ned till tiden för digerdöden omkring år 1350 och fortsätter sedan i Norge, Söderöarna inklusive Isle of Man, Gårdarike (Ryssland), Normandiet, Frankrike, Orkneyöarna och Skottland.
Forskningen fortsätter, och nyheter kan du följa på Espells hemsidan (http://www.espell.se/saga/index.html).
 
 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.