Vikingar

 

Välkommen!

Ett försök till en släktsaga i flera generationer bakåt i tiden, som startar på min mormors sida i Jämtland på 1600-talet, och som sträcker sig förbi vikingatiden. Vad kan hänföras till bara saga och vad är verklighet i dessa mina anor?

Jag har valt att kalla den här presentationen för en släktsaga, då flera av mina anor i denna saga är osäkra. Det beror på att källmaterialet varit begränsat till de källor jag förtecknat nedan, och dom har inte alltid varit samstämmiga. Flera av anorna ska ni alltså betrakta som rena teorier. Observera också att många av personernas levnadstid bara bygger på min egen beräkning av årtalen. Det kan innebära att såväl födelse- som dödsår kan slå fel på många år.

Sagan startar med Peder Jensen / Per Jönsson Skancke (som tillhör Skanckeätten). Han gifter sig omkr 1605 med Brita Mårtensdotter (som är dotter till kyrkoherde Martinus Laurentti i Torp).

Sagan omfattar hans anfäder ned till vikingatiden och anfäderna fanns i Jämtland ned till tiden för digerdöden omkr 1350 och fortsätter sedan i Norge, Söderöarna inkl. Isle of Man, Gårdarike (Ryssland), Normandiet, Frankrike, Orkneyöarna och Skottland.

Med i släktsagan finns även vikingahövdingen Ragnar Lodbrok (Lothbrok, Lodbrog, Lodebroch) Sigurdsson (se XXI:2129). Känd från TV-serien "Vikings".

Skanckeätten

är en gammal frälseätt från Hov i Hackås socken i Jämtland.

Eftersom Jämtland mellan 1178 och 1645 var en del av Norge, har grenar av ätten flyttat till trakten runt Røros och andra delar av nuvarande Norge, och är fortlevande i olika delar av Norge och Sverige med huvudgrenen boende kvar i Jämtland. På 1300-talet räknades ätten som tillhörig riddarklassen.

Dess äldsta rötter är omtvistade, likaså den i flera grenar ingifta ätten Blix ursprung. Med hänvisning till samtida skriftliga källor har man dock räknat (Gamle) Karl Pedersson (ca 1360-1423), herre på Hov i Hackås socken, som den allmänt erkände anfadern. Bland de mer kända kan dennes son Örjan Karlsson [Skanke] (ca 1400-1474) nämnas, riddare och hövitsman i Jämtland-Härjedalen 1450-1456.

Det har gjorts försök av främst genealogen Young att härleda ätten Skanke från bland andra de sista kungarna på Isle of Man och Karl den store. Teorin bygger på patronymika, markinnehav och heraldiska likheter mellan Mans vapen med en triskelion och Skankes vapensköld med ett ben.

En gren av släkten adlades i Sverige 1660 med namnet Skunck och introducerades på svenska Riddarhuset med nr 660 och släkten Skankes vapen. Den anses ha utslocknat någon gång efter år 1716.

DNA-undersökningar på nu levande personer visar att Skanckeätten består av flera separata kluster eller grenar inom vilka släktskap mellan manslinjer har kunnat verifieras. Biologiskt agnatiskt släktskap har dock inte kunnat visas mellan dessa kluster i historisk tid. Hittills (den 2018-03-21) har följande kluster bevisats med full YDNA-test via minst två manslinjer.

I Skanckeättens Hackåslinje, äldre Hovgrenen, delar ett flertal manslinjer som utgår från sönerna till Peder Jensson, född cirka 1577 i Hov, Hackås socken, samma YDNA-haplogrupp, R1b1a1a2a1a1b1a. Mer specifikt tillhör de undergruppen R-BY25576. Undergruppen uppstod för högst 2 100 år sedan.

Skankeättens hypotetiska koppling till Isle of Man
kanske är  på väg att bli belagd!

På grund av framstående arkivforskning av Professor Barney Young och Professor Edvard Bull och Historiker Hening Sollied, professor Nils Ahnlund med flera och vår primär källa som är äldst i norraeuropa "Manx krönikan", kan vi binda ihop släktleden från 1000 talet ner till Torleif Haraldsson och prinsessan Magnhild (Matilda) Olofsdotter och deras son Halstien Thorleifsson.

"Chronicles of the Kings of Mann and the Isles", eller "Manx Krönikan" också kallad, finns på British Library in London och skrevs ca 1262. Krönikan innehåller uppgifter om kungarna på Isle of Man från 1030-talet. Mycket av det vi vet idag, vad beträffar Isle of Man, och dess historia under den norska tiden har vi fått oss tillskrivet genom de historieskrivare som verkat under dessa år.

Vi har också genom arkeologi och utgrävningar på Isle of man kunnat styrka banden till våra förfäder på Hebriderna och Isle of man. "Manx Krönikan" nämner samtidigt som den skrevs. År 1263 var det slut på den norska stormaktstiden. Den 2 oktober 1263 gick kung Håkon Håkonsen i land vid Lagrs för att leda sina krigare mot den skotska styrkan under ledning av Alexander III.

Håkon hade förutom sina egna nordmän lyckats mobilisera krafter från Orkneyöarna, varför han nu hade en arme på 20 000 man. Nu hade dock inte Håkon gudarna med sig, utan hamnade i oväder, där de flest av skeppen gick i kvav. När han landsteg hade han endast en armé på 900 man mot skottarnas 500.

Håkon blev slagen på slagfältet och endast ett fåtal lyckades retirera och undkomma. I december 1263 avled Håkon Håkonsen i Kirkwall på Orkneyöarna, där han också begravdes, för att ett år senare flyttas till Bergen och Norge. Trettiofem år tidigare, 1228, hade riddaren och kungasonen Thorleif Haraldsson blivit född på Isle of Man.

Thorleif var sannolikt son till Kung Harold II Crovan (Harald II Godredsson), vilken var kung på ön under åren 1249-1250, och dennes hustru Magnhild Olofsdotter dotter till kung Olof III Crovan, vilken regerade 1226-1237. Thorleif gifter sig med Mauden, halvsyster till Magnus Crovan, vilken blev den siste norske kungen på Isle of Mans tron.

Det är en av de äldsta primär källorna i Nordeuropa. Krönikan skrevs i samtid med kungen på Isle of man, Thorleif Haraldsson, som gifte sig med Manghild Olofsdotter och fick sonen Halstien Thorliefsson. Halstein Thorleifsson föddes på Isle of Man. Vid nederlaget 1275, då Isle of man och Hebriderna förlorades till skotska kungen Alexander den III, gjorde de så att kungasonen och hans moder emigrerade 1275 till Norge, medan fadern uppges ha dött i Skottland.

Halstien var nämnd som norsk riddare 1300, riksråd 1303-1324, syssloman i Jämtland 1326-1333. Han gifte sig med stormansdottern Sigrid Haakonsdotter. Källa JHH:1:606 Professor Ahnlund.


Proband:

Peder Jensen / Per Jönsson Skancke (Skanckeätten).
Länsman och landsköpman. Ägare av Hov i Hackås (Z). Född efter 1571. Död 28/12 1647. (Far I:1, Mor I:2).

Gift omkr 1605 med Brita Mårtensdotter. Född omkr 1563 i Hov, Hackås (Z). Död 1625.

Barn:

Märta Persdotter. Född 1585. Död.

Ingeborg Persdotter. Född 1596.

Mårten Persson. Bonde och färjekarl vid sannsundet. Född 1607. Död beräknat 1682.

Elisabet Persdotter. Född 1609. Död 1675.

Brita Persdotter Skancke/Skunck (Skanckeätten). Kopparslagarhustru.
Född troligen omkr 1610. Död troligen 1666.

Jöns Persson. Bonde och länsman. Född beräknat 1610. Död beräknat 1675.

Karin Persdotter. Född beräknat 1613. Död beräknat 1695.

Göran Persson Skunck. Bonde. Född beräknat 1615. Död 1675.

Olof Persson. Född beräknat 1615. Död beräknat 1693.

Faste Persson. Bergsknekt i Röros, Norge (N). Född beräknat 1618. Död beräknat 1694.

Gullov Persdotter. Född omkr 1620. Död efter 1645.


Generation I

I:1 f

Jens/Jöns Pedersson/Persson (Skanckeätten). Länsman i Hackås (Z).
Född omkr 1540. Död 1583. (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Peder/Per Jensen/Jönsson Skancke (Skancke-ätten). Född efter 1571. Död 28/12 1647. (Se Proband).

I:2 m

Gullog (Gullov) Mogensdotter/Månsdotter Blix. Född omkr1543 - 1560.
Dog i pest 7/12 1629. (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4).

Gift 1:a gången med föregående ana.

Gift 2:a gången med Lauritz Mogensen Blix. Kyrkoherde. Död 21/6 1621.


Generation II

II:1 ff

Per (Peder) Örjansson (Skanckeätten). Jordägare i Hov (Z). Född 1510. Död 1554.
(Barn I:1, Far III:1, Mor III:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Jens/Jöns Pedersson/Persson (Skanckeätten). Född omkr 1540. Död 1583. (Se I:1).

II:2 fm

Kerstin Nilsdotter. Död 1554. (Barn I:1).

Gift med föregående ana.

II:3 mf

Mogens (Måns) Carlsen Blix (Karlsson). Kyrkoherde. Född omkr 1502. Död omkr 1570.
(Barn I:2, Far III:5, Mor III:6).

Gift omkr 1530 med efterföljande ana.

Barn:

Gullog (Gullov) Mogensdotter/Månsdotter Blix. Född omkr 1543 - 1560.
Dog i pest 7/12 1629. (Se I:2).

II:4 mm

Ingrid Hansdotter. Född omkr 1500. Död efter 1545. (Barn I:2).

Gift omkr 1530 med föregående ana.


Generation III

III:1 ff f

Örjan Karlsson (Skanckeätten). Lagman, väpnare. Född 1470. Död 1530.
(Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Per (Peder) Örjansson (Skanckeätten). Född 1510. Död 1554. (Se II:1).

III:2 ff m

Anne Karlsdotter. Född 1480. Död 1551. (Barn II:1).

Gift med föregående ana.

III:5 mf f

Karl Laurensson. Bonde i Klocksåsen och Hovdsjö, Revsund (Z). Född omkr 1460. Död 1538. (Barn II:3, Far IV:9, Mor IV:10).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Mogens (Måns) Carlsen Blix (Karlsson). Född omkr 1502. Död omkr 1570. (Se II:3).

III:6 mf m

Margareta Hansdotter. Född omkr 30/6 1460. Död efter 1/1 1520. (Barn II:3).

Gift med föregående ana.


Generation IV

IV:1 ff ff

Karl Örjansson (Skanckeätten). Jordägare i Hov (Z). Född 1440. Död 1484.
(Barn III:1, Far V:1, Mor V:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Örjan Karlsson (Skanckeätten). Född 1470. Död 1530. (Se III:1).

IV:2 ff fm

Birgitta Pedersdotter/Persdotter. Född ca 1440. Död ca 1488. (Barn III:1).

Gift med föregående ana.

IV:9 mf ff

Lars Svensson. Lagrättsrådman. Född omkr 1435. Död 1516. (Barn III:5, Far V:17).

Gift omkr 1460 med efterföljande ana.

Barn:

Karl Laurensson. Född omkr 1460. Död 1538. (Se III:5).

IV:10 mf fm

Margareta Johansdotter. Född omkr 1440. Död efter 1510. (Barn III:5, Far V:19).

Gift omkr 1460 med föregående ana.


Generation V

V:1 ff ff f

Örjan/Jöns Karlsson Skancke Skånk (Skanckeätten). Riddare, hövitsman. Död 1474.
(Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Karl Örjansson (Skanckeätten). Född 1440. Död 1484. (Se IV:1).

V:2 ff ff m

Margret Jensdotter. Född 1420. (Barn IV:1).

Gift med föregående ana.

V:17 mf ff f

Sven Larsson. Född 1410. Död 1470. (Barn IV:9).

Gift

Barn:

Lars Svensson. Född omkr 1435. Död 1516. (Se IV:9).

V:19 mf fm f

Johan Sigurdsson. Bonde. Född 1420. Död 1470. (Barn IV:10, Far VI:37).

Gift

Barn:

Margareta Johansdotter. Född omkr 1440. Död efter 1510. (Se IV:10).


Generation VI

VI:1 ff ff ff

Karl (Carolus) Persson (Petri) Skancke (Skanckeätten). Riddare, jordägare. Född 1360. Död 15/5 1430. (Barn V:1, Far VII:1, Mor VII:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Örjan/Jöns Karlsson Skancke Skånk (Skanckeätten). Död 1474. (Se V:1).

VI:2 ff ff fm

Radgerd (Rådgärd) Ketilsdotter. Född omkr 1380. Död 1445. (Barn V:1).

Gift med föregående ana.

VI:37 mf fm ff

Sigurd Jonsson. Född omkr 1380. Död omkr 1447. (Barn V:19).

Gift

Barn:

Johan Sigurdsson. Född 1420. Död 1470. (Se V:19).


Generation VII

VII:1 ff ff ff f

Peder Nilsson Skancke (Skanckeätten). Underfogde på Frösön (Z). Född omkr 1325. Död 1420. (Barn VI:1, Far VIII:1, Mor VIII:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Karl (Carolus) Persson (Petri) Skancke (Skanckeätten). Född 1360. Död 15/5 1430.
(Se VI:1).

VII:2 ff ff ff m

Elin Ranesdatter. Född omkr 1340. Död 1430. (Barn VI:1, Far VIII:3, Mor VIII:4).

Gift med föregående ana.


Generation VIII

VIII:1 ff ff ff ff

Nickolaus (Nils) Hallstensson (Skanckeätten). Riddare, jordägare. Född 1300. Död 1350. (Barn VII:1, Far IX:1, Mor IX:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Peder Nilsson Skancke (Skanckeätten). Född omkr 1325. Död 1420. (Se VII:1).

VIII:2 ff ff ff fm

Kristina Halvardsdotter Smör. Född 1300. Död efter 1350.
(Barn VII:1, Far IX:3, Mor IX:4).

Gift med föregående ana.

VIII:3 ff ff ff mf

Fehird i Tönsberg Rane Eyvindsson. Född 1320. Död. (Barn VII:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Elin Ranesdatter. Född omkr 1340. Död 1430. (Se VII:2).

VIII:4 ff ff ff mm

Aase Salomonsdatter. Född omkr 1320. (Barn VII:2).

Gift med föregående ana.


Generation IX

IX:1 ff ff ff ff f

Hallsten Torleifsson (Skanckeätten). Riksråd, syssloman, riddare. Född 1272. Död 1345. (Barn VIII:1, Far X:1, Mor X:2).

Gift omkr 1300 med efterföljande ana.

Barn:

Nickolaus (Nils) Hallstensson (Skanckeätten). Född 1300. Död 1350. (Se VIII:1).

IX:2 ff ff ff ff m

Sigrid Håkonsdotter. Riksrådshustru i Norge (N). Född 1280. Död 1363.
(Barn VIII:1, Far X:3).

Gift omkr 1300 med föregående ana.

IX:3 ff ff ff fm f

Halvard Agmundsson/Ogmunsson Smör. Lagman i Fjälle, Frösön (Z). Född omkr 1260. Död omkr 1340. (Barn VIII:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kristina Halvardsdotter Smör. Född 1300. Död efter 1350. (Se VIII:2).

IX:4 ff ff ff fm m

Ölvesdotter. (Barn VIII:2).

Gift med föregående ana.


Generation X

X:1 ff ff ff ff ff

Thorleif Haraldsson (Skanckeätten). Konungason på Isle of Man, England. Född omkr 1228. Död omkr 1290. (Barn IX:1, Far XI:1).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Hallsten Torleifsson (Skanckeätten). Född 1272. Död 1345. (Se IX:1).

X:2 ff ff ff ff fm

Magnhild Olofsdotter. Prinsessa från Isle of Man, England. Född efter 1228. Död efter 1300. (Barn IX:1, Far XI:3, Mor XI:4).

Gift med föregående ana.

X:3 ff ff ff ff mf

Håkon Ogmundsson. Riksråd, riddare, syssloman. Född 1260. Död omkr 1346. (Barn IX:2).

Gift

Barn:

Sigrid Håkonsdotter. Född 1280. Död 1363. (Se IX:2).


Generation XI

XI:1 ff ff ff ff ff f

Harald II Gudrödsson. Kung på Isle of Man, England 1249-1250. Född omkr 1207. Död 1287. (Barn X:1, Far XII:1, Mor XII:2).

Gift

Barn:

Thorleif Haraldsson (Skanckeätten). Född omkr 1228. Död omkr 1290. (Se X:1).

XI:3 ff ff ff ff fm f

Olaf II "The Black" Gudrödsson. Född 1174. Död 21/5 1237.
(Barn X:2, Far XII:5, Mor XII:6).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Magnhild Olofsdotter. Född efter 1228. Död efter 1300. (Se X:2).

XI:4 ff ff ff ff fm m

Christina av Ross. Drottning på Isle of Man, England. Född omkr 1200. Död efter 1230.
(Barn X:2, Far XII:7).

Gift med föregående ana.


Generation XII

XII:1 ff ff ff ff ff ff

Gudröd Ragnvaldsson (Don Reginaldsson). Kung av Sunderöarna, England. Född omkr 1186. Död 1237. (Barn XI:1, Far XIII:1, Mor XIII:2).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Harald II Gudrödsson. Född omkr 1207. Död 1287. (Se XI:1).

XII:2 ff ff ff ff ff fm

of Galloway. Född 1180. Död. (Barn XI:1).

Gift med föregående ana.

XII:5 ff ff ff ff fm ff

Gudröd II Olofsson. Kung Isle of Man, England. Född omkr 1127. Död 10/11 1187.
(Barn XI:3, Far XIII:9, Mor XIII:10).

Gift 1:a gången

Barn:

Ragnvald (Reginald) Gudrödsson. Född 1165. Död 1229. (Se XIII:1).

Gift 2:a gången med efterföljande ana.

Barn:

Olaf II "The Black" Gudrödsson. Född 1174. Död 21/5 1237. (Se XI:3).

XII:6 ff ff ff ff fm fm

Finola Mac Lochlainn. Prinsessa av Cenél nEógain, Drottning på Isle of Man. Född 1150. Död efter 1180. (Barn XI:3, Far XIII:11).

Gift med föregående ana.

XII:7 ff ff ff ff fm mf

Ferguard av Ross. Jarl i Ross, Skottland. Född omkr 1170. Död. (Barn XI:4).

Gift

Barn:

Christina av Ross. Född omkr 1200. Död efter 1230. (Se XI:4).


Generation XIII

XIII:1 ff ff ff ff ff ff f

Ragnvald (Reginald) Gudrödsson. Kung Isle of Man och Hebriderna 1187-1226. Född 1165. Död 1229. (Barn XII:1, Far XIV:1).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Gudröd Ragnvaldsson (Don Reginaldsson). Född omkr 1186. Död 1237. (Se XII:1).

XIII:2 ff ff ff ff ff ff m

McIntyre. Född omkr 1160. (Barn XII:1).

Gift med föregående ana.

XIII:9 ff ff ff ff fm ff f

Olof I (Bitling, the Duarf) Gudrödsson. Kung av Isle of Man/Sunderöarna, England. Född omkr 1080. Död 29/6 1153. (Barn XII:5, Far XIV:17, Mor XIV:18).

Gift 1:a gången med efterföljande ana.

Barn:

Gudröd II Olofsson. Född omkr 1127. Död 10/11 1187. (Se XII:5).

Gift 2:a gången med Ingeborg av Orkney. Född ca 1099. Död 1125.

XIII:10 ff ff ff ff fm ff m

Afreca of Galloway. Drottning på Isle of Man, England. Född omkr 1099. Död 1130.
(Barn XII:5, Far XIV:19, Mor XIV:20).

Gift med föregående ana.

XIII:11 ff ff ff ff fm fm f

Murtough (Muirchertach) Mac Lochlainn. Kung av Cenél nEógain, Storkung av Irland 1154-1156. Född omkr 1115. Död 1166. (Barn XII:6, Far XIV:21, Mor XIV:22).

Gift

Barn:

Finola Mac Lochlainn. Född 1150. Död efter 1180. (Se XII:6).


Generation XIV

XIV:1 ff ff ff ff ff ff ff

Gudröd II Olofsson. Född omkr 1127. Död 10/11 1187. Anförlust.

XIV:17 ff ff ff ff fm ff ff

Gudröd I Crovan Haraldsson. Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095. Född 1030. Död 1095. (Barn XIII:9, Far XV:33, Mor XV:34).

Gift 1062 med efterföljande ana.

Barn:

Olof I (Bitling, the Duarf) Gudrödsson. Född omkr 1080. Död 29/6 1153. (Se XIII:9).

XIV:18 ff ff ff ff fm ff fm

Ragnhild Maria Haraldsdotter av Norge. Prinsessa, Drottning på Isle of Man, England. Född omkr 1047. Död efter 1080. (Barn XIII:9, Far XV:35, Mor XV:36).

Gift 1062 med föregående ana.

XIV:19 ff ff ff ff fm ff mf

Fergus og Galloway. Född omkr 1070. (Barn XIII:10).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Afreca of Galloway. Född omkr 1099. Död 1130. (Se XIII:10).

XIV:20 ff ff ff ff fm ff mm

Elisabeth Joan FitzRoy Henrysdotter av England. Prinsessa av England. Född ca 1083. Död 12/5 1166. Begravd. (Barn XIII:10, Far XV:39).

Gift med föregående ana.

XIV:21 ff ff ff ff fm fm ff

Niall Mac Lochlainn. Kung på Irland. Född omkr 1091. Död 1119. (Barn XIII:11, Far XV:41).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Murtough (Muirchertach) Mac Lochlainn. Född omkr 1115. Död 1166. (Se XIII:11).

XIV:22 ff ff ff ff fm fm fm

Cailleach Chrion Nic O´cuilein. Född 1090. (Barn XIII:11).

Gift med föregående ana.


Generation XV

XV:33 ff ff ff ff fm ff ff f

Harald The Black Gudrödsson. Konung på Isle of Man, England. Född omkr 980. Död omkr 1040. (Barn XIV:17, Far XVI:65, Mor XVI:66).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Gudröd I Crovan Haraldsson. Född 1030. Död 1095. (Se XIV:17).

XV:34 ff ff ff ff fm ff ff m

Rangfredsdotter. Drottning på Isle of Man, England. Född omkr 975. Död efter 1030.
(Barn XIV:17, Far XVI:67)

Gift med föregående ana.

XV:35 ff ff ff ff fm ff fm f

Harald III Hårdråde Sigurdsson. Kung av Norge. Född 1015. Stupade i slaget mot Harald Godvinson 1066. (Barn XIV:18, Far XVI:69, Mor XVI:70).

Gift 1045 med efterföljande ana.

Barn:

Ragnhild Maria Haraldsdotter av Norge. Född omkr 1047. Död efter 1080. (Se XIV:18).

XV:36 ff ff ff ff fm ff fm m

Ellisif (Elizabeth) av Kiev. Drottning i Norge och Danmark. Född omkr 1032. Död efter 1070. (Barn XIV:18, Far XVI:71, Mor XVI:72).

Gift 1045 med föregående ana.

XV:39 ff ff ff ff fm ff mm f

Henry I of England. Kung i England. Född 1040. (Barn XIV:20, Mor XVI:78).

Gift

Barn:

Elisabeth Joan FitzRoy Henrysdotter av England. Född ca 1083. Död 12/5 1166.
(Se XIV:20).

XV:41 ff ff ff ff fm fm ff f

Domnall Mac Lochlainn. Kung på Irland. Född omkr 1048. Död 9/2 1121.
(Barn XIV:21, Far XVI:81).

Gift

Barn:

Niall Mac Lochlainn. Född omkr 1091. Död 1119. (Se XIV:21).


Generation XVI

XVI:65 ff ff ff ff fm ff ff ff

Gudröd II Eiriksson. Konung på Isle of Man, England. Född 930. Död 999. (Barn XV:33).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Harald The Black Gudrödsson. Född omkr 980. Död omkr 1040. (Se XV:33).

XVI:66 ff ff ff ff fm ff ff fm

Heiress of Islay. Född 930. (Barn XV:33).

Gift med föregående ana.

XVI:67 ff ff ff ff fm ff ff mf

Ragnfred av Norge. Medkung i Norge (N). Född 923. Död 982.
(Barn XV:34, Far XVII:133, Mor XVII:134)

Gift

Barn:

Rangfredsdotter. Född omkr 975. Död efter 1030. (Se XV:34).

XVI:69 ff ff ff ff fm ff fm ff

Sigurd Syr Halvdansson. Småkung i Ringerike, Norge (N). Född 970. Död 1018.
(Barn XV:35, Far XVII:137, Mor XVII:138).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Harald III Hårdråde Sigurdsson. Född 1015. Stupade i slaget mot Harald Godvinson 1066. (Se XV:35).

XVI:70 ff ff ff ff fm ff fm fm

Asta Guldbrandsdotter Kula. Född omkr 978. Döpt 998. Död omkr 1045. (Barn XV:35, Far XVII:139, Mor XVII:140).

Gift med föregående ana.

XVI:71 ff ff ff ff fm ff fm mf

Jaroslav I (den vise) Kiev. Furste i Novgorod (Holmgård) och Kiev (Konugård). Född omkr 978. Död 20/2 1054. Begravd omkr 1054. (Barn XV:36, Far XVII:141, Mor XVII:142).

Gift omkr 1019 med efterföljande ana.

Barn:

Ellisif (Elizabeth) av Kiev. Född omkr 1032. Död efter 1070. (Se XV:36).

XVI:72 ff ff ff ff fm ff fm mm

Ingegerd (Irina) av Svitjod/Sverige. Drottning i Kiev (Konugård), Ukraina, (Livland), Ryssland. Född 1000. Död 10/2 1050. (Barn XV:36, Far XVII:143, Mor XVII:144).

Gift omkr 1019 med föregående ana.

XVI:78 ff ff ff ff fm ff mm fm

Mathilde de Flandres. Känd som "Matilda van Vloandern", "Maud of England", "Matilda of Flanders", "Matilde de Flandre", "Maud of Flandre", "Matilda /Flanders", "Queen Consort of England", "Mathilde de Flandre", "Mathilda", "Mathilda van Vlaander..." . Född ca 1032. Död 2/11 1083. (Barn XV:39).

Gift

Barn:

Henry I of England. Född 1040. (Se XV:39).

XVI:81 ff ff ff ff fm fm ff ff

Ardgar Mac Lochlainn. Kung på Irland. Född omkr 1010. Död 1064. (Barn XV:41).

Gift

Barn:

Domnall Mac Lochlainn. Född omkr 1048. Död 9/2 1121. (Se XV:41).


Generation XVII

XVII:133 ff ff ff ff fm ff ff mf f

Eirik I "Blodyx" Haraldsson. Kung i Norge 940-945 och Northumbria. Född 895. Död 954. (Barn XVI:67, Far XVIII:265, Mor XVIII:266).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ragnfred av Norge. Född 923. Död 982. (Se XVI:67).

XVII:134 ff ff ff ff fm ff ff mf m

Gunhild av Danmark. Drottning i Norge och England. Född 905. Död 972. (Barn XVI:67, Far XVIII:267, Mor XVIII:268).

Gift med föregående ana.

XVII:137 ff ff ff ff fm ff fm ff f

Halvdan (Grå) Sigurdsson. Småkung i Hadaflyke, Oppland, Norge (N). Född 935. Död 1018. (Barn XVI:69, Far XVIII:273, Mor XVIII:274).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Sigurd Syr Halvdansson. Född 970. Död 1018. (Se XVI:69).

XVII:138 ff ff ff ff fm ff fm ff m

Ransedotter. Född 930. Död 970. (Barn XVI:69).

Gift med föregående ana.

XVII:139 ff ff ff ff fm ff fm fm f

Guldbrand (Kula) Gudbjörgsson. Herse i Oppland, Norge (N). Född omkr 930. Död efter 995. (Barn XVI:70).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Asta Guldbrandsdotter Kula. Född omkr 978. Död omkr 1045. (Se XVI:70).

XVII:140 ff ff ff ff fm ff fm fm m

Gunhild Toresdotter. Hersehustru i Oppland, Norge (N). Född omkr 930. Död efter 978.
(Barn XVI:70, Far XVIII:279).

Gift med föregående ana.

XVII:141 ff ff ff ff fm ff fm mf f

Vladimir (den helige) av Kiev. Kung i Novgorod (Holmgård) 970-977 och furste i
Rus 980-1015. Född 956. Död 15/7 1015.
(Barn XVI:71, Far XVIII:281, Mor XVIII:282).

Gift omkr 978 med efterföljande ana.

Barn:

Jaroslav I (den vise) Kiev. Född omkr 978. Död 20/2 1054. (Se XVI:71).

XVII:142 ff ff ff ff fm ff fm mf m

Ragnhed Ragnvaldsdotter. Furstinna i Novgorod (Holmgård) och Kiev (Konugård), Ukraina, (Livland). Född omkr 963. Död omkr 1002.
(Barn XVI:71, Far XVIII:283, Mor XVIII:284).

Gift omkr 978 med föregående ana.

XVII:143 ff ff ff ff fm ff fm mm f

Olof (Skötkonung) Eriksson. Kung av Sverige ca 995-1022. Född omkr 980. Döpt 1008.
Död 1022. (Barn XVI:72, Far XVIII:285, Mor XVIII:286).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ingegerd (Irina) av Svitjod/Sverige. Född 1000. Död 10/2 1050. (Se XVI:72).

XVII:144 ff ff ff ff fm ff fm mm m

Estrid av Mecklenburg. Drottning i Sverige. Född omkr 979 - 985. Död omkr 1032 - 1034. (Barn XVI:72, Far XVIII:287, Mor XVIII:288).

Gift med föregående ana.


Generation XVIII

XVIII:265 ff ff ff ff fm ff ff mf ff

Harald I Hårfager Halvdansson. Kung över Norge. Född omkr 858. Död 940.
(Barn XVII:133, Far XIX:529, Mor XIX:530).

Gift 1:a gången med efterföljande ana.

Barn:

Eirik I "Blodyx" Haraldsson. Född 895. Död 954. (Se XVII:133).

Gift 2:a gången med Snöfrid Svasedotter. Kungafrilla i Norge (N). Född omkr 872.
Död efter 903.

Barn:

Sigurd (Rise) Haraldsson. Född 900. Född omkr 900. Död omkr 937. Död 937.
(Se XVIII:273).

XVIII:266 ff ff ff ff fm ff ff mf fm

Ragnhild den Rike Eriksdotter. Född omkr 870. Död 950.
(Barn XVII:133, Far XIX:531, Mor XIX:532).

Gift med föregående ana.

XVIII:267 ff ff ff ff fm ff ff mf mf

Gorm Den Gamle. Kung av Danmark (DK). Född 840. Död 935. Begravd. (Barn XVII:134, Far XIX:533).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Gunhild av Danmark. Född 905. Död 972. (Se XVII:134).

XVIII:268 ff ff ff ff fm ff ff mf mm

Tyra (Danebod) Haraldsdatter. Drottning i Danmark. (Barn XVII:134).

Gift med föregående ana.

XVIII:273 ff ff ff ff fm ff fm ff ff

Sigurd (Rise) Haraldsson. Kung i Oppland, Hadaflyke, Norge (N). Född 900. Född omkr 900. Död omkr 937. Död 937. (Barn XVII:137, Far XIX:545, Mor XIX:546).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Halvdan (Grå) Sigurdsson. Född 935. Död 1018. (Se XVII:137).

XVIII:274 ff ff ff ff fm ff fm ff fm

Vebjrönsdotter. (Barn XVII:137).

Gift med föregående ana.

XVIII:279 ff ff ff ff fm ff fm fm mf

Tore (Moshals) Anundsson. Sannolikt vikingahövding (herse eller lendman) i Norge. Född omkr 900. (Barn XVII:140, Far XIX:557, Mor XIX:558).

Gift

Barn:

Gunhild Toresdotter. Född omkr 930. Död efter 978. (Se XVII:140).

XVIII:281 ff ff ff ff fm ff fm mf ff

Svjatoslav I av Kiev. Furste i Kiev (Konugård), Ryssland 962 - 972. Född omkr 942. Död omkr 972. (Barn XVII:141, Far XIX:561, Mor XIX:562).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Vladimir (den helige) av Kiev. Född 956. Död 15/7 1015. (Se XVII:141).

XVIII:282 ff ff ff ff fm ff fm mf fm

Malusha. Frilla i Kiev (Konugård), Ryssland. Född omkr 940. Död. (Barn XVII:141).

Gift med föregående ana.

XVIII:283 ff ff ff ff fm ff fm mf mf

Ragnvald Ulfsson. Jarl i Västergötland och Aldeigjuborg (Ladoga), Ryssland. Född 948. Död 1020. (Barn XVII:142, Far XIX:565).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ragnhed Ragnvaldsdotter. Född omkr 963. Död omkr 1002. (Se XVII:142).

XVIII:284 ff ff ff ff fm ff fm mf mm

Ingeborg Tryggvasdotter. Jarlhustru i Aldeigjuborg, Ryssland. Född omkr 945. Död före 1019. (Barn XVII:142).

Gift med föregående ana.

XVIII:285 ff ff ff ff fm ff fm mm ff

Erik (Segersäll) Björnsson. Kung i Uppsala (C). Född omkr 930. Död omkr 994.
(Barn XVII:143, Far XIX:569).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Olof (Skötkonung) Eriksson. Född omkr 980. Död 1022. (Se XVII:143).

XVIII:286 ff ff ff ff fm ff fm mm fm

Sigrid (Storråda) Tostesdotter. Drottning i Sverige och Danmark. Född omkr 950. Död omkr 1013. (Barn XVII:143, Far XIX:571).

Gift 1:a gången omkr 980 med Sven/Svend Tveskägg. Kung i Danmark 987-1014, Norge och England. Född 960. Död 2/2 1014.

Barn:

Knut "den Store" av Danmark. Född omkr 997. Död omkr 1035.

Estrid Svensdotter av Danmark. Dansk prinsessa. Född omkr 997. Död 9/5 1074.

Gift 2:a gången med föregående ana.

XVIII:287 ff ff ff ff fm ff fm mm mf

Mieceslas III of Obotrites. Prins. Född 919. Död 999. (Barn XVII:144, Far XIX:573).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Estrid av Mecklenburg. Född omkr 979 - 985. Död omkr 1032 - 1034. (Se XVII:144).

XVIII:288 ff ff ff ff fm ff fm mm mm

Sophia av Sverige ÁRPÁD(házi). Prinsessa av Sverige. Född 921. Död 18/6 995.
(Barn XVII:144, Far XIX:575).

Gift med föregående ana.


Generation XIX

XIX:529 ff ff ff ff fm ff ff mf ff f

Halvdan (Den Svarte) Gudrödsson. Kung över Vestfold, Norge. Född 820. Död 865.
(Barn XVIII:265).

Gift omkr 856 med efterföljande ana.

Barn:

Harald I Hårfager Halvdansson. Född omkr 858. Död 940. (Se XVIII:265).

XIX:530 ff ff ff ff fm ff ff mf ff m

Ragnhild Sigurdsdotter. Drottning i Norge (N). Född omkr 840. Död efter 858.
(Barn XVIII:265, Far XX:1059, Mor XX:1060).

Gift omkr 856 med föregående ana.

XIX:531 ff ff ff ff fm ff ff mf fm f

Erik (den mäktige) Eriksson. Född omkr 840. Död efter 891.
(Barn XVIII:266, Far XX:1061).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ragnhild den Rike Eriksdotter. Född omkr 870. Död 950. (Se XVIII:266).

XIX:532 ff ff ff ff fm ff ff mf fm m

Gisla Haraldsdotter. Drottning i Hedeby, Jylland, Danmark (DK). Född omkr 840. Död omkr 870. (Barn XVIII:266, Far XX:1063, Mor XX:1064).

Gift med föregående ana.

XIX:533 ff ff ff ff fm ff ff mf mf f

Knut (Hardeknut) av Danmark. Kung (Horda) på Jylland, Danmark (DK). Född omkr 820.
Död efter 880. (Barn XVIII:267, Far XX:1065).

Gift

Barn:

Gorm Den Gamle. Född 840. Död 935. (Se XVIII:267).

XIX:545 ff ff ff ff fm ff fm ff ff f

Harald I Hårfager Halvdansson. Född omkr 858. Död 940. Anförlust.

XIX:546 ff ff ff ff fm ff fm ff ff m

Snöfrid Svasedotter. Kungafrilla i Norge (N). Född omkr 872. Död efter 903.
(Barn XVIII:273)

Gift med föregående ana.

Barn:

Sigurd (Rise) Haraldsson. Född 900. Född omkr 900. Död omkr 937. Död 937.
(Se XVIII:273).

XIX:557 ff ff ff ff fm ff fm fm mf f

Audun (Skokul) Björnsson. Sannolikt vikingahövding (herse eller lendman) i Norge.
Född omkr 870. Död efter 900. (Barn XVIII:279, Far XX:1113).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Tore (Moshals) Anundsson. Född omkr 900. (Se XVIII:279).

XIX:558 ff ff ff ff fm ff fm fm mf m

Tordis Torgrimsdotter. Hövdinga och jarlhustru i Sparbu, Tröndalagen, Norge (N).
Född omkr 870. Död efter 900. (Barn XVIII:279).

Gift med föregående ana.

XIX:561 ff ff ff ff fm ff fm mf ff f

Igor av Kiev. Furste i Kiev (Konugård) från 912. Född omkr 875. Död omkr 945.
(Barn XVIII:281, Far XX:1121).

Gift omkr 903 med efterföljande ana.

Barn:

Svjatoslav I av Kiev. Född omkr 942. Död omkr 972. (Se XVIII:281).

XIX:562 ff ff ff ff fm ff fm mf ff m

Olga av Kiev. Furstinna i Kiev (Konugård), Ryssland. Född omkr 885. Döpt omkr 957. Död omkr 969. (Barn XVIII:281).

Gift omkr 903 med föregående ana.

XIX:565 ff ff ff ff fm ff fm mf mf f

Ulf Tostesson. Hövding i Västergötland. Född omkr 930. Död efter 950.
(Barn XVIII:283, Far XX:1129)

Gift

Barn:

Ragnvald Ulfsson. Född 948. Död 1020. (Se XVIII:283).

XIX:569 ff ff ff ff fm ff fm mm ff f

Björn IV Eriksson. Sveakung. Född omkr 867. Död omkr 950.
(Barn XVIII:285, Far XX:1137).

Gift

Barn:

Olof Björnsson. Medkung i Svealand, Svitjod, därefter kung i Hedeby, Jylland, Danmark.
Född omkr 885. Död omkr 995.

Erik (Segersäll) Björnsson. Född omkr 930. Död omkr 994. (Se XVIII:285).

XIX:571 ff ff ff ff fm ff fm mm fm f

Toste (Skoglar-Toste). Född omkr 910. Död efter 960. (Barn XVIII:286).

Gift

Barn:

Ulf Tostesson. Född omkr 930. Död efter 950. (Se XIX:565).

Sigrid (Storråda) Tostesdotter. Född omkr 950. Död omkr 1013. (Se XVIII:286).

XIX:573 ff ff ff ff fm ff fm mm mf f

Mistui II of Obotrites von Mecklenburg, of the Obotrites. Född ca 919. Död 999.
(Barn XVIII:287, Far XX:1145).

Gift

Barn:

Mieceslas III of Obotrites. Född 919. Död 999. (Se XVIII:287).

XIX:575 ff ff ff ff fm ff fm mm mm f

Taksony of Hungary ÁRPÁD(házi). Prins av Ungern, även känd som Toxun; Toksys",
"Prince Taksony of Hungary", "Taksony", "Prinz von Ungarn (Arpad)", "Prinz von Ungarn" .
Född 920. Död 971. (Barn XVIII:288, Far XX:1149, Mor XX:1150).

Gift

Barn:

Sophia av Sverige ÁRPÁD(házi). Född 921. Död 18/6 995. (Se XVIII:288).


Generation XX

XX:1059 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mf

Sigurd (Hjort) Helgesson. Kung i Ringerike och Oplandene, Norge (N). Född omkr 800.
Död efter 850. (Barn XIX:530, Far XXI:2117, Mor XXI:2118).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ragnhild Sigurdsdotter. Född omkr 840. Död efter 858. (Se XIX:530).

XX:1060 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mm

Thyrne Haraldsdatter. Drottning i Ringerike. Född omkr 820. Död efter 850.
(Barn XIX:530, Far XXI:2119, Mor XXI:2120).

Gift med föregående ana.

XX:1061 ff ff ff ff fm ff ff mf fm ff

Erik Eriksson. Född 800. Död 870. (Barn XIX:531).

Gift

Barn:

Erik (den mäktige) Eriksson. Född omkr 840. Död efter 891. (Se XIX:531).

XX:1063 ff ff ff ff fm ff ff mf fm mf

Harald (Klak) Halvdansson. Kung i Rustringen och Jylland, Danmark (DK). Född omkr 800. Döpt omkr 826. Död efter 854.
(Barn XIX:532, s , Far XXI:2125, s )

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Thyrne Haraldsdatter. Född omkr 820. Död efter 850. (Se XX:1060).

Gisla Haraldsdotter. Född omkr 840. Död omkr 870. (Se XIX:532).

XX:1064 ff ff ff ff fm ff ff mf fm mm

Sigrid Helgesdotter. Drottning i Rustringen och Jylland, Danmark (DK). Död efter 850.
(Barn XIX:532).

Gift med föregående ana.

XX:1065 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff

Sigurd (Ormöga) Ragnarsson. Född omkr 795. Död efter 866.
(Barn XIX:533, Far XXI:2129, Mor XXI:2130)

Gift

Barn:

Knut (Hardeknut) av Danmark. Född omkr 820. Död efter 880. (Se XIX:533).

XX:1113 ff ff ff ff fm ff fm fm mf ff

Björn Steinarsson. Jarlson från England. Född omkr 850.
(Barn XIX:557, Far XXI:2225, Mor XXI:2226).

Gift

Barn:

Audun (Skokul) Björnsson. Född omkr 870. Död efter 900. (Se XIX:557).

XX:1121 ff ff ff ff fm ff fm mf ff ff

Rurik av Svealand. Furste i Novgorod (Holmgård), RSFSR. Född omkr 800.
Död omkr 879. (Barn XIX:561).

Gift

Barn:

Igor av Kiev. Född omkr 875. Död omkr 945. (Se XIX:561).

XX:1129 ff ff ff ff fm ff fm mf mf ff

Toste (Skoglar-Toste). Född omkr 910. Död efter 960. Anförlust.

XX:1137 ff ff ff ff fm ff fm mm ff ff

Erik "Väderhatt" Emundsson. Sveakung i Uppsala (C). Född 849. Död 900.
(Barn XIX:569, Far XXI:2273).

Gift

Barn:

Björn IV Eriksson. Född omkr 867. Död omkr 950. (Se XIX:569).

XX:1145 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff

Mieceslas II of Obotrites, of the Obotrites. Född ca 865. Död 934.
(Barn XIX:573, Far XXI:2289).

Gift

Barn:

Mistui II of Obotrites von Mecklenburg, of the Obotrites. Född ca 919. Död 999.
(Se XIX:573, s ).

XX:1149 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff

Zoltán/ Zsolt /Zaltas of Hungary ÁRPÁD(házi). Grand Prince of the Hungarians.
Född ca 896. Död 949. (Barn XIX:575, Far XXI:2297, Mor XXI:2298).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Taksony of Hungary ÁRPÁD(házi). Född 920. Död 971. (Se XIX:575).

XX:1150 ff ff ff ff fm ff fm mm mm fm

Szalóka of Bihar. Dotter of Menmarót of Bihar. Född ca 900. Död.
(Barn XIX:575, Far XXI:2299).

Gift med föregående ana.


Generation XXI

XXI:2117 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mf f

Helge (den vasse) eller (den kloke) The Sharp eller Fridleifsson. Småkung i Ringerike, Norge. Född omkr 770. Död omkr 800. (Barn XX:1059).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Sigurd (Hjort) Helgesson. Född omkr 800. Död efter 850. (Se XX:1059).

XXI:2118 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mf m

Aslög (Kraka) Sigurdsdotter. Vikingahövdinghustru i Danmark. Född omkr 770.
Död efter 842. (Barn XX:1059, Far XXII:4235, Mor XXII:4236).

Gift 1:a gången med Ragnar "Lodbrok, Lothbrok, Lodbrog, Lodebroch" Sigurdsson.
Vikingakung enligt flera sagor. Född omkr 780. Död efter 845.

Barn:

Sigurd (Ormöga) Ragnarsson. Född omkr 795. Död efter 866. (Se XX:1065).

Ålof Ragnarsdotter. Född omkr 821. Död efter 850. (Se XXI:2226).

Björn (Ragnarsson) Järnsida på Munsö. Kung. Född omkr 820. Död efter 866.

Gift 2:a gången med föregående ana.

XXI:2119 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mm f

Harald (Klak) Halvdansson. Född omkr 800. Död efter 854. Anförlust.

XXI:2120 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mm m

Sigrid Helgesdotter. Död efter 850. Anförlust.

XXI:2125 ff ff ff ff fm ff ff mf fm mf f

Halvdan Haraldsson. Född 770. Död 810. (Barn XX:1063).

Gift

Barn:

Harald (Klak) Halvdansson. Född omkr 800. Död efter 854. (Se XX:1063).

XXI:2129 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff f

Ragnar "Lodbrok, Lothbrok, Lodbrog, Lodebroch" Sigurdsson. Vikingakung enligt flera sagor. Född omkr 780. Död efter 845.
(Barn XX:1065, Far XXII:4257, Mor XXII:4258).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Sigurd (Ormöga) Ragnarsson. Född omkr 795. Död efter 866. (Se XX:1065).

Ålof Ragnarsdotter. Född omkr 821. Död efter 850. (Se XXI:2226).

Björn (Ragnarsson) Järnsida på Munsö. Kung. Född omkr 820. Död efter 866.

XXI:2130 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff m

Aslög (Kraka) Sigurdsdotter. Född omkr 770. Död efter 842. Anförlust.

XXI:2225 ff ff ff ff fm ff fm fm mf ff f

Hunda (Steinar) av England. Jarl i England. Född omkr 830. Död efter 850.
(Barn XX:1113).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Björn Steinarsson. Född omkr 850. (Se XX:1113).

XXI:2226 ff ff ff ff fm ff fm fm mf ff m

Ålof Ragnarsdotter. Jarlhustru i England. Född omkr 821. Död efter 850.
(Barn XX:1113, Far XXII:445, Mor XXII:4452).

Gift med föregående ana.

XXI:2273 ff ff ff ff fm ff fm mm ff ff f

Edmund Eriksson. Kung av Birka, Björkö. Född 832. Död 860.
(Barn XX:1137, Far XXII:4545).

Gift

Barn:

Erik "Väderhatt" Emundsson. Född 849. Död 900. (Se XX:1137).

XXI:2289 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff f

Mistui I of Obotrites. Prins av Obotrites. Född ca 820. Död 869.
(Barn XX:1145, Far XXII:4577).

Gift

Barn:

Mieceslas II of Obotrites, of the Obotrites. Född ca 865. Död 934. (Se XX:1145).

XXI:2297 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff f

Árpád of Magyars, Nagyfejedelem. Grand Prince of the Magyars. Född ca 845.
Död XX/7 907. (Barn XX:1149, Far XXII:4593, Mor XXII:4594).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Zoltán/ Zsolt /Zaltas of Hungary ÁRPÁD(házi). Född ca 896. Död 949.
(Se XX:1149).

XXI:2298 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff m

Abacil? of the Magyars. Även känd som "Arpad Princess /Of Hungary/". Född 865.
(Barn XX:1149).

Gift med föregående ana.

XXI:2299 ff ff ff ff fm ff fm mm mm fm f

Marot of the Bihar Khazars. Även känd som "Marot", "Menmarót", "Menumoru",
"of Khazaria", "of the Bikar Khazars", "von Bihar". Född ca 874. Död 906. (Barn XX:1150).

Gift

Barn:

Szalóka of Bihar. Född ca 900. Död. (Se XX:1150).


Generation XXII

XXII:4235 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mf mf

Sigurd (Fafnesbane) Sigurdsson. Sago(?)kung i Danmark. Född omkr 735.
Död omkr 775. (Barn XXI:2118).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Aslög (Kraka) Sigurdsdotter. Född omkr 770. Död efter 842. (Se XXI:2118).

XXII:4236 ff ff ff ff fm ff ff mf ff mf mm

Brynhild Budlasdotter. Sago(?)drottning i Danmark. Född omkr 738. Död omkr 775.
(Barn XXI:2118).

Gift med föregående ana.

XXII:4257 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff

Sigurd (Randversson) Ring. Småkung i Svealand och Västergötland. Född omkr 730.
Död omkr 770? eller 812. (Barn XXI:2129, Far XXIII:8513).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ragnar "Lodbrok, Lothbrok, Lodbrog, Lodebroch" Sigurdsson. Född omkr 780.
Död efter 845. (Se XXI:2129).

Erik. (Se XXII:4545).

XXII:4258 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff fm

Alfhild Gandolfsdotter. Född 735. Död 770. (Barn XXI:2129).

Gift med föregående ana.

XXII:4451 ff ff ff ff fm ff fm fm mf ff mf

Ragnar "Lodbrok, Lothbrok, Lodbrog, Lodebroch" Sigurdsson. Född omkr 780.
Död efter 845. Anförlust.

XXII:4452 ff ff ff ff fm ff fm fm mf ff mm

Aslög (Kraka) Sigurdsdotter. Född omkr 770. Död efter 842. Anförlust.

XXII:4545 ff ff ff ff fm ff fm mm ff ff ff

Erik.
(Barn XXI:2273, Far XXIII:9089, Mor XXIII:9090).

Gift

Barn:

Edmund Eriksson. Född 832. Död 860. (Se XXI:2273).

XXII:4577 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff ff

Rodigastus I of Obotrites. Född ca 800. Död 840.
(Barn XXI:2289, Far XXIII:9153, Mor XXIII:9154).

Gift

Barn:

Mistui I of Obotrites. Född ca 820. Död 869. (Se XXI:2289).

XXII:4593 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff ff

Álmos of the Magyars. Grand Prince of the Magyars. Född 820. Död 895.
(Barn XXI:2297, Far XXIII:9185).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Árpád of Magyars, Nagyfejedelem. Född ca 845. Död XX/7 907.
(Se XXI:2297).

XXII:4594 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff fm

Mária/Maria of Byzantium. Prinsessa av Byzantium. Född ca 822. (Barn XXI:2297).

Gift med föregående ana.


Generation XXIII

XXIII:8513 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff f

Kung Randver Radbardsson av Svitjod. Född 680. Död 770.
(Barn XXII:4257, Far XXIV:17025, Mor XXIV:17026).

Gift

Barn:

Sigurd (Randversson) Ring. Född omkr 730. Död omkr 770? eller 812.
(Se XXII:4257).

XXIII:9089 ff ff ff ff fm ff fm mm ff ff ff f

Sigurd (Randversson) Ring. Född omkr 730. Död omkr 770? eller 812. Anförlust.

XXIII:9090 ff ff ff ff fm ff fm mm ff ff ff m

Alfhild Gandolfsdotter. Född 735. Död 770. Anförlust.

XXIII:9153 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff ff f

Mieceslas I of the Obotrites. Tribal chieftain and prince. Född ca 770. Död 811.
(Barn XXII:4577, Far XXIV:18305, Mor XXIV:18306).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Rodigastus I of Obotrites. Född ca 800. Död 840. (Se XXII:4577).

XXIII:9154 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff ff m

Antonia of Obotrites. Född ca 780. (Barn XXII:4577).

Gift med föregående ana.

XXIII:9185 ff ff ff ff fm ff fm mm mm ff ff f

Ügek/Ogyek. Även känd som "(Dulo?); Ügyek". Född ca 796. Död 820.
(Barn XXII:4593).

Gift

Barn:

Álmos of the Magyars. Född 820. Död 895. (Se XXII:4593).


Generation XXIV

XXIV:17025 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff ff

Kung Radbard av Ryssland. Kung av Gårdarike. Född omkr 638. (Barn XXIII:8513).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Randver Radbardsson av Svitjod. Född 680. Död 770. (Se XXIII:8513).

XXIV:17026 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm

Aud "Den djupöda" Ivarsdotter. Född omkr 633.
(Barn XXIII:8513, Far XXV:34051, Mor XXV:34052).

Gift med föregående ana.

XXIV:18305 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff ff ff

Billung [II] of the Obotrites. Kung av the Heruli and Venden. Född 750. Död 798.
(Barn XXIII:9153).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Mieceslas I of the Obotrites. Född ca 770. Död 811. (Se XXIII:9153).

XXIV:18306 ff ff ff ff fm ff fm mm mf ff ff fm

Jutta of the Obotrites. Född ca 750. (Barn XXIII:9153).

Gift med föregående ana.

Generation XXV

XXV:34051 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm f

Kung Ivar "Vidfamne" Halvdansen. Född omkr 612.
(Barn XXIV:17026, Far XXVI:68101, Mor XXVI:68102).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Aud "Den djupöda" Ivarsdotter. Född omkr 633. (Se XXIV:17026).

XXV:34052 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm m

Gyrithe (Gauthild) Alvsdotter. Född 620. (Barn XXIV:17026).

Gift med föregående ana.


Generation XXVI

XXVI:68101 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff

Halvdan III "Snällje" Valdersson. Född 570.
(Barn XXV:34051, Far XXVII:136201, Mor XXVII:136202).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Ivar "Vidfamne" Halvdansen. Född omkr 612. (Se XXV:34051).

XXVI:68102 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm fm

Drottning Moald "Digre" Kinriksdotter. (Barn XXV:34051).

Gift med föregående ana.


Generation XXVII

XXVII:136201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff f

Harald "Den Gamle" Valdersson. (Barn XXVI:68101,
Far XXVIII:272401, Mor XXVIII:272402).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Halvdan III "Snällje" Valdersson. Född 570. (Se XXVI:68101).

XXVII:136202 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff m

Hildur Heidriksdotter. (Barn XXVI:68101).

Gift med föregående ana.


Generation XXVIII

XXVIII:272401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff

Valdar "Den milde" Hroarsson. Född omkr 547.
(Barn XXVII:136201, Far XXIX:544801, Mor XXIX:544802).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Harald "Den Gamle" Valdersson. (Se XXVII:136201).

XXVIII:272402 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff fm

Hildis Hildericsdotter av Vandalerna. Född 525. Död 572. (Barn XXVII:136201).

Gift med föregående ana.


Generation XXIX

XXIX:544801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff f

Kung Hroar Halfdansson av Danmark. Född omkr 526.
(Barn XXVIII:272401, Far XXX:1089601).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Valdar "Den milde" Hroarsson. Född omkr 547. (Se XXVIII:272401).

XXIX:544802 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff m

Prinsessa Ogne av Northumberland. Född 530. (Barn XXVIII:272401).

Gift med föregående ana.


Generation XXX

XXX:1089601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff

Kung Halfdan II Frodasson av Danmark. Född 503.
(Barn XXIX:544801, Far XXXI:2179201, Mor XXXI:2179202).

Gift

Barn:

Kung Hroar Halfdansson av Danmark. Född omkr 526. (Se XXIX:544801).


Generation XXXI

XXXI:2179201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff f

Frodi IV "Den fräcke" Fridleifsson. Född omkr 479.
(Barn XXX:1089601, Far XXXII:4358401)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Halfdan II Frodasson av Danmark. Född 503. (Se XXX:1089601).

XXXI:2179202 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff m

Jorundsdottir. (Barn XXX:1089601).

Gift med föregående ana.


Generation XXXII

XXXII:4358401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff

Kung Fridleif III Frodasson. Född omkr 456.
(Barn XXXI:2179201, Far XXXIII:8716801, Mor XXXIII:8716802).

Gift

Barn:

Frodi IV "Den fräcke" Fridleifsson. Född omkr 479. (Se XXXI:2179201).


Generation XXXIII

XXXIII:8716801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff f

Kung Frodi III "Den fridsamme" Dansson. Född omkr 433.
(Barn XXXII:4358401, Far XXXIV:17433601, Mor XXXIV:17433602).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Fridleif III Frodasson. Född omkr 456. (Se XXXII:4358401).

XXXIII:8716802 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff m

Yngvesdotter. (Barn XXXII:4358401).

Gift med föregående ana.


Generation XXXIV

XXXIV:17433601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff

Dan, Hin Mikilaati "Den storladne" Olafsson. Född 412.
(Barn XXXIII:8716801, Far XXXV:34867201).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Frodi III "Den fridsamme" Dansson. Född omkr 433. (Se XXXIII:8716801).

XXXIV:17433602 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff fm

Olov Vermundsdottir. (Barn XXXIII:8716801).

Gift med föregående ana.


Generation XXXV

XXXV:34867201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff f

Kung Olaf "Den milde" Vermundsson av Danmark.
(Barn XXXIV:17433601, Far XXXVI:69734401).

Gift

Barn:

Dan, Hin Mikilaati "Den storladne" Olafsson. Född 412. (Se XXXIV:17433601).

 


Generation XXXVI

XXXVI:69734401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff

Kung Vermund "Den vise" Frodasson. Född omkr 369.
(Barn XXXV:34867201, Far XXXVII:139468801).

Gift

Barn:

Kung Olaf "Den milde" Vermundsson av Danmark. (Se XXXV:34867201).


Generation XXXVII

XXXVII:139468801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff f

Kung Frodi II Havarsson av Danmark. Född omkr 347.
(Barn XXXVI:69734401, Far XXXVIII:278937601).

Gift

Barn:

Kung Vermund "Den vise" Frodasson. Född omkr 369. (Se XXXVI:69734401).


Generation XXXVIII

XXXVIII:278937601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff

Kung Havar "Den Haandramme" Fridleifsson. Född omkr 325.
(Barn XXXVII:139468801, Far XXXIX:557875201).

Gift

Barn:

Kung Frodi II Havarsson av Danmark. Född omkr 347. (Se XXXVII:139468801).


Generation XXXIX

XXXIX:557875201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff f

Kung Fridleif II (Herleifus) Frodasson. Född 303.
(Barn XXXVIII:278937601, Far XL:1115750401)

Gift

Barn:

Kung Havar "Den Haandramme" Fridleifsson. Född omkr 325.
(Se XXXVIII:278937601).


Generation XL

XL:1115750401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff

Kung Fridleif II (Herleifus) Frodasson.
(Barn XXXIX:557875201, Far XLI:2231500801)

Gift

Barn:

Kung Fridleif II (Herleifus) Frodasson. Född 303. (Se XXXIX:557875201).


Generation XLI

XLI:2231500801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff f

Kung Frodi I Fridleifsson. Född omkr 281.
(Barn XL:1115750401, Far XLII:4463001601)

Gift

Barn:

Kung Fridleif II (Herleifus) Frodasson. (Se XL:1115750401).


Generation XLII

XLII:4463001601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Kung Fridleif I Skjoldsson av Danmark. Född omkr 259.
(Barn XLI:2231500801, s , Far XLIII:8926003201, s )

Gift

Barn:

Kung Frodi I Fridleifsson. Född omkr 281. (Se XLI:2231500801).


Generation XLIII

XLIII:8926003201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Kung Skjold Odensson av Danmark. Född omkr 237.
(Barn XLII:4463001601, Far XLIV:17852006401, Mor XLIV:17852006402).

Gift

Barn:

Kung Fridleif I Skjoldsson av Danmark. Född omkr 259. (Se XLII:4463001601).


Generation XLIV

XLIV:17852006401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Gud Oden (Fridleifsson) av Asgård. Född omkr 215.
(Barn XLIII:8926003201, Far XLV:35704012801).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Skjold Odensson av Danmark. Född omkr 237. (Se XLIII:8926003201).

XLIV:17852006402 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm

Frigg Cadwalladotter. Född omkr 219.
(Barn XLIII:8926003201, Far XLV:35704012803).

Gift med föregående ana.


Generation XLV

XLV:35704012801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Fridleif (Bor) Finnson. Född omkr 190.
(Barn XLIV:17852006401, Far XLVI:71408025601).

Gift

Barn:

Gud Oden (Fridleifsson) av Asgård. Född omkr 215. (Se XLIV:17852006401).

XLV:35704012803 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm f

Kung Cadwalladr av Britannien. Född omkr 193.
(Barn XLIV:17852006402, Far XLVI:71408025605).

Gift

Barn:

Frigg Cadwalladotter. Född omkr 219. (Se XLIV:17852006402).


Generation XLVI

XLVI:71408025601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Finn Godwulfsson. Född omkr 130.
(Barn XLV:35704012801, Far XLVII:142816051201).

Gift

Barn:

Fridleif (Bor) Finnson. Född omkr 190. (Se XLV:35704012801).

XLVI:71408025605 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff

Kung Lucius (Llerig) av Britannien. Född 137. Död 201.
(Barn XLV:35704012803, Far XLVII:142816051209, Mor XLVII:142816051210).

Gift

Barn:

Kung Cadwalladr av Britannien. Född omkr 193. (Se XLV:35704012803).


Generation XLVII

XLVII:142816051201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Godwulf Jatsson.
(Barn XLVI:71408025601, Far XLVIII:285632102401).

Gift

Barn:

Finn Godwulfsson. Född omkr 130. (Se XLVI:71408025601).

XLVII:142816051209 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff f

Kung Coel "old king Coel" av Britannien. Född omkr 85. Död omkr 150? eller 170.
(Barn XLVI:71408025605, Far XLVIII:285632102417, Mor XLVIII:285632102418).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Lucius (Llerig) av Britannien. Född 137. Död 201. (Se XLVI:71408025605).

XLVII:142816051210 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff m

Prinsessa Stradwawl av Silurien. (Barn XLVI:71408025605).

Gift med föregående ana.


Generation XLVIII

XLVIII:285632102401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Jat Biafsson.
(Barn XLVII:142816051201, Far XLIX:571264204801).

Gift

Barn:

Godwulf Jatsson. (Se XLVII:142816051201).

XLVIII:285632102417 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff ff

Kung Marius av Britannien. Född omkr 65. Död omkr 125.
(Barn XLVII:142816051209, Far XLIX:571264204833, Mor XLIX:571264204834).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Coel "old king Coel" av Britannien. Född omkr 85. Död omkr 150? eller 170.
(Se XLVII:142816051209).

XLVIII:285632102418 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff fm

Prinsessa Julia av Icenierna. Född omkr 85. (Barn XLVII:142816051209).

Gift med föregående ana.


Generation XLIX

XLIX:571264204801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Biaf (Bjar) Skjaldunsson.
(Barn XLVIII:285632102401, Far L:1142528409601).

Gift

Barn:

Jat Biafsson. (Se XLVIII:285632102401).

XLIX:571264204833 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff ff f

Kung Gweirydd (Aviragus) av Britannien. Kung över Silurisk stam.
Född omkr 15. Död omkr 74. (Barn XLVIII:285632102417).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Kung Marius av Britannien. Född omkr 65. Död omkr 125. (Se XLVIII:285632102417).

XLIX:571264204834 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff ff m

Drottning Genvissa (Vanessa Julia) av Romarriket. Död omkr 50.
(Barn XLVIII:285632102417, Far L:1142528409667, Mor L:1142528409668).

Gift med föregående ana.


Generation L

L:1142528409601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Skjaldun (Skjold) Heremodsson. Född före 30.
(Barn XLIX:571264204801, Far LI:2285056819201).

Gift

Barn:

Biaf (Bjar) Skjaldunsson. (Se XLIX:571264204801).

L:1142528409667 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff ff mf

Kejsare Tiberius Cladius Nero av Romarriket. Född 10. Död 54.
(Barn XLIX:571264204834).

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Drottning Genvissa (Vanessa Julia) av Romarriket. Död omkr 50.
(Se XLIX:571264204834, s ).

L:1142528409668 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff fm ff ff mm

Julia Agrippina d.y. av Romarriket.
(Barn XLIX:571264204834, s )

Gift med föregående ana.

 


Generation LI

LI:2285056819201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Heremond Ltrmansson. Född omkr 5.
(Barn L:1142528409601, Far LII:4570113638401).

Gift

Barn:

Skjaldun (Skjold) Heremodsson. Född före 30. (Se L:1142528409601).


Generation LII

LII:4570113638401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Itermon Anthrasson.
(Barn LI:2285056819201, Far LIII:9140227276801).

Gift

Barn:

Heremond Ltrmansson. Född omkr 5. (Se LI:2285056819201).


Generation LIII

LIII:9140227276801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Anthra (Annar) Bedvigsson.
(Barn LII:4570113638401, Far LIV:18280454553601).

Gift

Barn:

Itermon Anthrasson. (Se LII:4570113638401).


Generation LIV

LIV:18280454553601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Bedvig Seskefsson. Född f. Kr. omkr 45.
(Barn LIII:9140227276801, Far LV:36560909107201).

Gift

Barn:

Anthra (Annar) Bedvigsson. (Se LIII:9140227276801).


Generation LV

LV:36560909107201 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Seskef Magisson.
(Barn LIV:18280454553601, Far LVI:73121818214401).

Gift

Barn:

Bedvig Seskefsson. Född f. Kr. omkr 45. (Se LIV:18280454553601).


Generation LVI

LVI:73121818214401 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Magi Modisson. Född f.Kr. omkr 75.
(Barn LV:36560909107201, Far LVII:146243636428801).

Gift

Barn:

Seskef Magisson. (Se LV:36560909107201).


Generation LVII

LVII:146243636428801 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f

Modi Vingenersson.
(Barn LVI:73121818214401, Far LVIII:292487272857601).

Gift

Barn:

Magi Modisson. Född f.Kr. omkr 75. (Se LVI:73121818214401).


Generation LVIII

LVIII:292487272857601 ff ff ff ff fm ff ff mf mf ff ff fm ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

Vingener Vingethorsson. Född f.Kr. omkr 105.
(Barn LVII:146243636428801).

Gift

Barn:

Modi Vingenersson. (Se LVII:146243636428801).

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.