Liamordet

 

Liamordet i Överklinten (Bygdeå) 

Mer om Liamordet

 

V:15 fm mm f
Larsson, Pehr. Född 31/1 1751 i Jomark, Bygdeå (AC). Halshuggen o steglad
för mord på sin far 31/5 1786 i Sikeåkrogen, Bygdeå (AC). I Bygdeås
dödsbok den 31/5 1786 står följande: ...... gifta drängen PEHR LARSSONS i
Öfverklinten och soldaten JONAS FLARK halshuggna och steglade, den förra
på 5, och den ...... på 2 stegel. Brottet bestod däruti att den förra sagt
FLARK, attemot infäst betalning, utgärda dess ...... ......, bonden LARS
PERSSON, ......, ...... som fadern, eller FLARK, 16/9 1785, på det sättet
verkställt, att han lagt sig i ...... och med en lodbössa honom till döds
siktat. Kongl Hofrättens dom, daterad 5/4 1786, innan ...... för PEHR
LARSSON, att mista höger hand, och halshuggas, samt att hufvud och hand
skulle sättas på en påle, och dess övriga kroppar på höga stegel läggas,
för FLARK, att blott halshuggas hvarefter hans hufvud på en påle och hela
kroppen på ett stegel skulle läggas. Dessa livsfångar ...... igenom ......
...... ...... benådda, och ...... att undergå sitt straff. Övertalad
yttrande PEHR LARSSON om ...... ...... förmodighet och visshet om ......
...... ...... ...... Salighetens åter.....dom.
Stegel/skampåle, vid vilken avrättade personers kroppar eller
kroppsdelar spikades fast. (Steglingsstraffet avskaffades år 1841).
Liamordet i Överklinten (Bygdeå) har givit stoff åt den muntliga
traditionen ända fram till våra dagar. År 1954 inspelades CARL BERGKVISTS
berättelse härom av en representant för Folkmåls- och
folkminnesundersökningen i Övre Norrland. Jämför man denna berättelse med
häradsrättens protokoll, så kommer man fram till följande: LARS PERSSON i
Överklinten hade födoråd av sin son PEHR LARSSON. Sonen tyckte att
födorådsvillkoren var för betungande och kom därför överens med soldaten
JONAS FLARK om att han för 50 riksdaler skulle skjuta fadern. Sen det väl
var gjort, stal PEHR LARSSON omkring 40 plåtar av sin mor och betalade
FLARK. Denne skall också ha förklarat sig villig att skjuta modern, om hon
skulle vara sin son till besvär. Men därav blev intet. Mordet uppdagades,
och de skyldiga dömdes till döden. Båda skulle halshuggas och steglas.
PEHR LARSSONS straff skärptes i så måtto, att hans högra hand skulle
avhuggas innan han gick till stupstocken. Avrättningen skedde enligt CARL
BERGKVIST vid Sikeåkrogen. (Ur boken "Bygdeå sockens historia" sid
466-467). ("Lia-mordet i Överklinten" finns även antecknad i medl.blad
"Åtabak" Bygdeå-Nysätra Släktforskare nr 2, 1995 sid 6-7.) (Barn IV:8, Far
VI:29, Mor VI:30)

 

Gift 19/5 1776 i Bygdeå (AC) med efterföljande ana.

 

V:16 fm mm m
Pehrsdotter, Catharina (Cajsa). Född 6/2 1754 i Jomark, Bygdeå (AC). Döpt
10/2 1754. Död 15/3 1842 i Gravmark, Sävar (AC). Från Bygdeå år 1830.
(Barn IV:8, Far VI:31, Mor VI:32)

 

Gift 1:o 19/5 1776 i Bygdeå (AC) med föregående ana.

Gift 2:o 1787 med Johansson, Johan.

 

V:17 mf ff f
Nilsson, Johan. Född 1736. Död 1773 i Granön, Um lf (AC).  (Barn IV:9)

 

Gift med efterföljande ana.

                                  Barn:
  Johansson, Nils. Född 1759.
   Johansdotter, Catharina. Född 1761. Dog i späd ålder?.
   Johansson, Olaus. Född 1763. Dog i späd ålder?.
   Johansdotter, Maja Lisa. Född 1768 i Granön, Degerfors (AC). Död 1769 i
     Granön, Degerfors (AC).
   Johansson-Forssling, Johannes/Johan. Född 1771 i Granön, Degerfors
     (AC). Död 1847 i Mesele (AC). (Se IV:9).
   Johansdotter, Maja Lisa. Född 1773 i Granön, Degerfors (AC).

 

V:18 mf ff m
Olofsdotter-Olsdotter, Elisabet/Lisa. Född 1734 i Granön, Um lf (AC). Död
ca 1800 i Granön, Degerfors (AC).  (Barn IV:9, Far VI:35, Mor VI:36)

 

Gift med föregående ana.

 

V:19 mf fm f
Andersson-Hellman, Olof. Soldat Hellman nr 77 (år 1771--1789). Född 1741.
Död 1789.  (Barn IV:10, Far VI:37, Mor VI:38)

 

Gift med efterföljande ana.

                                  Barn:
  Olofsdotter, Brita Cajsa. Född 1759 i Vännäs, Degerfors (AC).
   Olofsdotter, Maja Stina. Född 1762 i Vännäs, Degerfors (AC).
   Olofsdotter, Margareta. Född 1767 i Vännäs, Um lfs (AC).
   Olofsdotter, Maria Magdalena/Lena. Född 30/1 1769 i Vännäs, Um lfs
     (AC). Döpt 1/2 1769 i Vännäs, Um lfs (AC). Död 1817 i Hjuken,
     Degerfors (AC). (Se IV:10).
   Olofsdotter, Anna Lisa. Född 1772.
   Olofsdotter, Greta Stina. Född 1773.
   Olofsdotter, Brita Cajsa. Född 1774.
   Olofsdotter, Barbro. Född 1776.
   Olofsdotter, Ulrica. Född 1778.
   Olofsdotter, Lovisa. Född 1779.
   Olofsdotter, Eva Maria. Född 1782.

 

V:20 mf fm m
Jonsdotter, Margareta. Född 1742. (Barn IV:10)

Gift med föregående ana

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.