Adliga anor

  Släkten Grubb
 Antavlor

 

Från vänster till höger: Jakob Grubb, Lars Grubb, Laurentius Grubb, Nicolaus Grubb

Grubb*. Flera medlemmar av birkarlssläkten Grubb från Grubbe i Umeå var under 1500-talet underlagmän i Västerbotten. Underlagmannen Jakob Jakobsson Grubb förde 1648: Sköld: en vänstervänd ren (hjort?). Västerbottens landsbok. Hans son Lars Jakobsson Grubb, häradshövding, Umeå förde 1687. Sköld: En hjort [eller ren?] i språng på mark. Eder 94. En Laurentius Wilhelmi Grubb (1633-99), kyrkoherde i Arbrå och Undersvik, förde 1688/89. Sköld: Ett lågande bevingat hjärta över en uppslagen bok. Eder 10. En Nicolaus Petri Grubb, förde (vid 1700-talets början?: Sköld: (Två motvända björnramar?) åtföljda av fyra (rundlar). Hjälmprydnad: Tre uppväxande ax. Eder 7.

 

 

   
Henrik Ulvenklou, nr 610 
(Adlad 1654-05-01. Introd s å under nr 579, vilket sedan ändrats till nr 610, † 1823) 
Läs mer om hans son Henrik Ulfvenklou d y på Mattias Lomans hemsida: http://www.mattiasloman.se/henrik.html

  

 

Jonas Klingius Klingstedt, nr 661
(
Klingstedt adlades 1660-01-14 som adliga ätten nr 661 och introducerades samma år)

Gillis de Beshe, nr 763  
(Natural. 1664-08-29. Introd. 1668. † 1681)
Gregoire Francois Du Rietz, nr 666  
(Gregoire Francois blev naturaliserad svensk adelsman den 15 augusti 1651 och introducerad på
Riddarhuset den 3 november 1660). Gregoire Fancois Du Rietz på frimärken.

Länk till:
Du Rietz-släkten

  Släktföreningar inom adeln 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.